Nhảy đến nội dung

26/03 - 29/03/2021

13h - 19h30

Toong 126 Minh Khai

Movie

Director Workshop - Ngôn ngữ chuyên biệt của điện ảnh

Nếu bạn muốn làm phim, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh để phê bình hoặc thưởng thức phim, nếu bạn thấy cần hiểu rõ một quy trình sáng tạo để tiến bộ trong công việc của bạn ở một lĩnh vực khác, hãy cân nhắc đăng ký tham gia ‘Director Workshop: Ngôn ngữ Chuyên biệt của điện ảnh' - hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp thông qua nền tảng trực tuyến (online) bởi đạo diễn Trần Anh Hùng.

Xác định được ngôn ngữ chuyên biệt của điện ảnh sẽ cho phép nhà làm phim tạo được một cảm xúc mà chỉ có điện ảnh mới thể hiện được, và không có một nghệ thuật nào khác có thể tạo được cảm xúc đó ngoài điện ảnh.
Đó là mục đích cuối cùng của một đạo diễn.

Một khóa học cần thiết cho việc định hình lại và tái thấu hiểu ngôn ngữ chuyên biệt của điện ảnh. Để chúng ta không chỉ biết bình, mà có thể làm, để cơi nới biên độ sáng tạo một cách có hệ thống. Khi tham dự, bạn sẽ được mời quay lại tham gia miễn phí khóa học ở những lần tổ chức sau.

Sự kiện do Toong giám tuyển và được hỗ trợ trực tiếp bởi đạo diễn Trần Thanh Huy, Lê Bình Giang và Mzung Nguyễn.

------

Chi tiết sự kiện:
‘Director workshop: Ngôn ngữ chuyên biệt của Điện ảnh’ gồm 8 buổi chuyên sâu, giới hạn tối đa 20 người tham dự.
- Thời gian: 26-29/03/2021
- Phí tham gia: 20,000,000 VND (chưa bao gồm VAT).

Bởi số lượng người tham dự giới hạn, bạn vui lòng chuyển khoản theo hướng dẫn trong email để chắc chắn giữ chỗ. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo xác nhận đăng ký kèm thông tin chuyển khoản.

>>Link đăng ký tham dự:
https://hello.toong.com.vn/director-workshop-3/

THÔNG TIN HỖ TRỢ: Ms. Quỳnh Anh
Email: 097 8583566
Sđt: anhqlee@gmail.com

Có thể bạn quan tâm